NL France FR  

Trade Credit Insurance

Trade Credit Insurance

Ontdek onze pakketten

Handelsinformatie in drie kant-en-klare oplossingen.

Ontdek onze pakketten


De “excess of loss”-dekking heeft drie grote voordelen voor de verzekeringsnemer:

1. Volledige zelfstandigheid voor de polishouder op het vlak van credit- en debtmanagement. 
Trade Credit bemoeit zich niet in het credit management van de verzekerde en daardoor behoudt het bedrijf de volledige zelfstandigheid voor zijn kredietbeslissingen. De verzekerde bepaalt zelf om de noodzakelijk geachte risico’s te nemen en te beheren, in overeenstemming met de credit managementprocedures van het bedrijf.

2. De polishouder kiest zelf zijn partners op het vlak van credit management. 
De verzekerde kan voor het beheer van zijn kredietrisico blijven samenwerken met vertrouwdecredit managementpartners waarmee het mogelijk al jaren een band heeft, in het bijzonder incassobureaus en handelsinformatieleveranciers. Trade Credit neemt enkel de uitzonderlijke en onvoorziene risico’s over die de financiële gezondheid en zelfs het voortbestaan van het bedrijf bedreigen.

3. Vrije keuze van de parameters van de polis. 
De “excess of loss”-polis onderscheidt zich van conventionele kredietverzekeraars doordat de verzekerde zelf de parameters van zijn polis kan kiezen. Voor een polis zijn er steeds 3 parameters: het verzekerde bedrag (het risico dat aan de verzekeraar wordt overgedragen), het eigen risico (dat door de verzekerde zelf wordt gedragen) en de premie (de vergoeding voor het verzekerde bedrag). Twee van de parameters worden bepaald door de verzekerde, de derde door Trade Credit.

Tradecredit PARTNERS GRAPH NL


Meer informatie? Bel +32 (0)2 481 88 60 of e-mail naar info@creditsafe.be